Informacje prawneUSTAWA O USŁUGACH SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE INFORMACJI (LSSI) (LSSI)

ANDALUCIA 365 LIVING SLU, osoba odpowiedzialna za stronę internetową, zwana dalej ADMINISTRATOREM, udostępnia niniejszy dokument użytkownikom, co ma na celu wypełnienie obowiązków przewidzianych w ustawie 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społecznych w zakresie informacji i handlu elektronicznym (LSSICE), w hiszpańskim Dzienniku Urzędowym nr 166, a także informowanie wszystkich użytkowników strony o warunkach użytkowania.

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do tej strony internetowej, otrzymuje status użytkownika i jako taka zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania i postępowania zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie, a także wszelkich innych obowiązujących klauzul prawnych.

ANDALUCIA 365 LIVING SLU zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, i nie jest zobowiązana do uprzedniego powiadomienia ani poinformowania użytkowników o takich zmianach, przy czym publikacja na stronie internetowej ANDALUCIA 365 LIVING SLU jest rozumiana jako wystarczająca.

1. SZCZEGÓŁOWE DANE

Nazwa domeny: www.costadelsol365.es
Nazwa handlowa: ANDALUCIA 365 LIVING SLU
Nazwa firmy: ANDALUCIA 365 LIVING SLU
NIP: B93667723
Zarejestrowana siedziba: CALLE DE RAMÓN GOMEZ DE LA SERNA, 23 1a PLANTA LOCAL 6, 29602 MARBELLA (MÁLAGA)
Telefon: 951122313
E-mail: legal@costadelsol365.es
Zarejestrowano w Rejestrze (Handlowym/Publicznym):

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logo, tekst i/lub grafika, są własnością ADMINISTRATORA lub, w stosownych przypadkach, posiadają wyraźną licencję lub wyraźną autoryzację autorów. Wszystkie treści na stronie internetowej są należycie chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz zarejestrowane w odpowiednich rejestrach publicznych.
Niezależnie od przeznaczenia, całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystywanie, użytkowanie, dystrybucja i komercjalizacja treści wymagają w każdym przypadku uprzedniej pisemnej zgody ADMINISTRATORA. Każde nieuprawnione użycie jest uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora. Projekty, logo, teksty i/lub grafiki nienależące do ADMINISTRATORA, a które mogą pojawić się na stronie internetowej, należą do ich odpowiednich właścicieli, odpowiedzialnych za wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w tym zakresie. ADMINISTRATOR wyraźnie upoważnia osoby trzecie do przekierowania do określonej treści strony internetowej, a w każdym razie do przekierowania do j strony głównej witryny internetowej www.costadelsol365.es.
ADMINISTRATOR uznaje odpowiednie prawa własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz ich właścicieli, a wszelkie wzmianki lub pojawienie się na stronie internetowej nie oznaczają istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności wobec nich, ani też żadnego poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez stronę internetową.

Uwagi dotyczące wszelkich możliwych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także dotyczące zawartości strony internetowej, można zgłaszać, kontaktując się z działem prawnym pod adresem legal@costadelsol365.es.

3. ZWOLNIENIE Z ODPOWILEDZIALNOSCI

ADMINISTRATOR jest zwolniony z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności wynikającej z informacji opublikowanych na jego stronie internetowej za każdym razem, gdy informacje te zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez osobę trzecią niezwiązaną z ADMINISTRATOREM.

Wykorzystanie plików cookie.
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje techniczne pliki, tzw. „ciasteczka” lub „cookie” (małe pliki z informacjami, które serwer wysyła do komputera użytkownika strony internetowej), w celu realizacji określonych funkcji uznanych za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i podglądu strony internetowej. W każdym przypadku wykorzystywane pliki cookie mają charakter tymczasowy, a ich wyłącznym celem jest usprawnienie nawigacji po witrynie oraz zniknięcie po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym wypadku pliki cookie same nie podają danych osobowych i nie będą wykorzystywane do gromadzenia takich danych.
Korzystając z plików cookie, serwer, na którym znajduje się strona internetowa, może również rozpoznać przeglądarkę używaną przez użytkownika w celu ułatwienia nawigacji, umożliwiając na przykład użytkownikom, którzy wcześniej zarejestrowali się w celu uzyskania dostępu do obszarów, usług, promocji lub konkursów zarezerwowanych wyłącznie dla nich bez konieczności rejestracji podczas każdej wizyty. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do pomiaru odbiorców lub parametrów ruchu, monitorowania postępów i liczby wejść itp. W takich przypadkach wykorzystywane pliki cookie są technicznie nieistotne, ale korzystne dla użytkownika. Ta strona internetowa nie zainstaluje innych niż istotne plików cookie bez uprzedniej zgody użytkownika.

Przeglądarka może być skonfigurowana przez użytkownika tak, aby powiadamiała go o odbiorze plików cookie i uniemożliwiała ich instalację na jego komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcjami przeglądarki.

Polityka przekierowań
Użytkownik tej strony internetowej może zostać przekierowany do treści z witryn internetowych stron trzecich. Ponieważ ADMINISTRATOR nie zawsze może kontrolować zawartość witryn internetowych stron trzecich, nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych treści. W każdym przypadku ADMINISTRATOR niezwłocznie usunie wszelkie treści, które mogą naruszać krajowe lub międzynarodowe przepisy, zasady moralności lub porządek publiczny, po czym niezwłocznie usunie przekierowanie na tę stronę internetową, informując właściwe organy o przedmiotowych treściach.
ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za znalezione informacje i treści, w tym między innymi na forach, czatach, generatorach blogów, komentarzach, portalach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia stronom trzecim niezależne publikowanie treści na stronie internetowej ADMINISTRATORA. Niemniej jednak, zgodnie z ust. 11 i 16 LSSICE, treści stron trzecich są udostępniane wszystkim użytkownikom, władzom i organom ścigania współpracującym bezpośrednio przy wycofywaniu lub blokowaniu wszystkich treści, które mogą mieć wpływ lub naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub zasady moralne i porządek publiczny. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że na stronie internetowej znajdują się jakiekolwiek treści, które można uznać za takie, należy niezwłocznie powiadomić o tym administratora strony.
Niniejsza strona internetowa została poddana przeglądowi i przetestowana w celu umożliwienia jej prawidłowego funkcjonowania. Zasadniczo prawidłowe funkcjonowanie można zagwarantować przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. ADMINISTRATOR nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia pewnych błędów programistycznych czy też siły wyższej, klęsk żywiołowych, strajków lub podobnych okoliczności uniemożliwiających dostęp do strony internetowej.

Adresy IP
Serwery internetowe mogą automatycznie wykrywać adres IP i nazwę domeny używaną przez użytkownika. Adres IP to numer przypisany automatycznie do komputera po podłączeniu do Internetu. Wszystkie te informacje są zapisywane w odpowiednio zarejestrowanym dzienniku systemowym na serwerze, który umożliwia późniejsze przetwarzanie danych w celu uzyskania tylko tyh pomiarów statystycznych, które pokazują nam liczbę odsłon, liczbę odwiedzin serwerów www, kolejność odwiedzin, punkt dostępu itp.

4. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Strony wyraźnie uznają, że prawo hiszpańskie będzie miało zastosowanie do wszelkich sporów i kwestii związanych z niniejszą stroną internetową lub prowadzoną na niej działalnością, a sądy i trybunały najbliżej MARBELLI będą odpowiedzialne za rozwiązywanie wszelkich konfliktów wynikających z jej użytkowania lub z nią związanych.

Powrót do góry