Juridiskt meddelandeINFORMATION SOCIETY SERVICES ACT (LSSI) (LSSI)

ANDALUCIA 365 LIVING SLU, den person som är ansvarig för webbplatsen, hädanefter den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE, gör detta dokument tillgängligt för användarna, vilket är avsett att uppfylla skyldigheterna i lag 34/2002 från den 11 juli, om informationssamhället och elektroniska handelstjänster (LSSICE), spanska statens officiella tidning nummer o 166, samt informera alla webbplatsanvändare om villkoren för användning.

Varje person som besöker denna webbplats får status som användare, och åtar sig därför att strikt observera och följa bestämmelserna häri, liksom alla andra tillämpliga juridiska klausuler.

ANDALUCIA 365 LIVING SLU förbehåller sig rättigheten att ändra någon typ av information som kan visas på webbplatsen, och är inte skyldiga att tillhandahålla förhandsanmälan eller informera användare om sådana skyldigheter, med offentliggörande på webbplatsen för ANDALUCIA 365 LIVING SLU som uppfattas som tillräckligt.

1. IDENTIFIERING

Domännamn: www.costadelsol365.es
Handelsnamn: ANDALUCIA 365 LIVING SLU
Företagsnamn: ANDALUCIA 365 LIVING SLU
TIN: B93667723
Registered address: CALLE DE RAMÓN GOMEZ DE LA SERNA, 23 1a PLANTA LOCAL 6 , 29602 MARBELLA (MÁLAGA)
Telefon: 951122313
E-post: legal@costadelsol365.es
Registrerad i registret (Kommersiell/Offentlig):

2. IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till dess programmering, redigering, sammanställning och andra element som är nödvändiga för dess funktion, designen, logotyperna, texten och/eller grafiken, ägs av den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE eller, om tillämpligt, de uttryckligen innehar en licens eller ett uttryckligt tillstånd från författarna. Allt innehåll på webbplatsen är vederbörligen skyddat av lagar om immateriell och industriell äganderätt, och är registrerat i motsvarande offentliga register.
Oavsett deras avsedda syfte krävs det under alla omständigheter ett skriftligt förhandstillstånd från den REGISTERANSVARIGE för att helt eller delvis reproducera, använda, utnyttja, distribuera och kommersialisera. All ej tillåten användning anses utgöra en allvarlig kränkning av upphovsmannens immateriella eller industriella rättigheter. De mönster, logotyper, text och/eller grafik som inte tillhör den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE och som kan visas på webbplatsen, tillhör respektive ägare som är ansvariga för eventuella tvister som kan uppstå om dem. Den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE tillåter uttryckligen tredje part att omdirigera till det specifika innehållet på webbplatsen, och under alla omständigheter att omdirigera till den huvudsakliga webbplatsen för www.costadelsol365.es.
Den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE bekräftar motsvarande immateriella och industriella rättigheter till förmån för sina ägare, och något omnämnande eller framträdande på webbplatsen innebär inte förekomsten av några rättigheter eller ansvar över dem, inte heller innebär det något stöd, sponsring eller rekommendation från webbplatsen.

Kommentarer om eventuella intrång i immateriella eller industriella rättigheter, samt om innehållet på webbplatsen, kan genomföras genom att kontakta legal@costadelsol365.es.

3. BEFRIELSE FRÅN ANSVAR

Den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE är befriad från alla typer av ansvar som härrör från den information som publiceras på deras webbplats när denna information har manipulerats eller införts av en tredje part som inte är relaterad till den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE.

Användning av cookies
Denna webbplats använder tekniska cookies (små filer med information som servern skickar till webbplatsanvändarens dator) för att utföra vissa funktioner som anses nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och förhandsgranskas. I vilket fall som helst är de cookies som används tillfälliga, med det enda syftet att göra navigeringen på webbplatsen mer effektiv, och försvinner i slutet av användarens session. Dessa cookies tillhandahåller under inga omständigheter personuppgifter och kommer inte att användas för insamling av sådana uppgifter.
Genom att använda cookies är det även möjligt för den server där webbplatsen är placerad att känna igen den webbläsare som användaren använder för att underlätta navigeringen, vilket gör det möjligt för exempelvis användare som tidigare har registrerat sig att komma åt de områden, tjänster, kampanjer eller tävlingar som har reserverats uteslutande för dem utan att behöva registrera sig vid varje besök. De kan även användas för att mäta målgrupp eller trafikparametrar, övervaka framsteg och antal poster, och så vidare. I dessa fall är de cookies som används tekniskt oväsentliga men gynnsamma för användaren. Denna webbplats kommer inte att installera icke väsentliga cookies utan föregående medgivande från användaren.

Webbläsaren kan konfigureras av användaren för att varna dem om mottagandet av cookies och för att förhindra att de installeras på deras dator. För mer information, se instruktionerna i din webbläsare.

Länkpolicy
Användaren av denna webbplats kan omdirigeras till innehåll från tredje parts webbplatser. Eftersom att den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE inte alltid kan kontrollera innehållet på tredje parts webbplatser, tar de inte på sig någon form av ansvar med avseende på detta innehåll. I vilket fall som helst kommer den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE omedelbart att ta bort allt innehåll som kan strida mot nationella eller internationella lagar, moral eller allmän ordning, och kommer omedelbart att ta bort omdirigeringen till denna webbplats och informera de behöriga myndigheterna om innehållet i fråga.
Den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE ansvarar inte för den information och det innehåll som har hittas, inklusive men inte begränsat till, i forum, chattar, blogggeneratorer, kommentarer, sociala nätverk eller på något annat sätt som gör det möjligt för tredje part att publicera innehåll självständigt på den PERSONUPPGIFTSANSVARIGES webbplats. Men i enlighet med lagarna 11 och 16 i LSSICE görs tredje parts innehåll tillgängligt för alla användare, myndigheter och brottsbekämpande organ som samarbetar direkt om tillbakadragande eller blockering av allt innehåll som kan påverka eller kränka nationell eller internationell lag, tredje parts rättigheter eller allmän moral och allmän ordning. Om användaren anser att det finns något innehåll på webbplatsen som kan betraktas som sådant, vänligen meddela webbplatsadministratören omedelbart.
Denna webbplats har reviderats och testats för att möjliggöra dess korrekta funktion. I princip kan en korrekt funktion garanteras 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Men den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE utesluter inte att det kan förekomma vissa programmeringsfel, eller att force majeure, naturkatastrofer, strejker eller liknande omständigheter kan inträffa som gör det omöjligt att komma åt webbplatsen.

IP adresser
Webbplatsens servrar kan automatiskt upptäcka IP adressen och det domännamn som användaren använder. En IP adress är ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när den är ansluten till Internet. All denna information registreras i en vederbörligen registrerad systemlogg på servern som tillåter den efterföljande behandlingen av uppgifterna för att endast få statistiska mätningar som visar oss antalet sidvisningar, antalet besök på webbservrarna, besöksordningen, åtkomstpunkten, och så vidare.

4. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Spansk lag, som parterna uttryckligen underkastar sig, kommer att gälla för alla tvister eller frågor som rör denna webbplats eller de aktiviteter som utförs på den, och domstolarna närmast MARBELLA ska ansvara för att lösa alla konflikter som uppstår till följd av eller i samband med dess användning.

Tillbaka till toppen