Zásady ochrany osobních údajů


1. INFORMACE O UŽIVATELI

ANDALUCIA 365 LIVING SLU, dále jen SPRÁVCE ÚDAJŮ, je správcem osobních údajů uživatele a informuje ho, že tyto údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR) a organického zákona 3/2018 ze dne 5. prosince (LOPDGDD), přičemž poskytuje následující informace o zpracování:

Účel zpracování: udržování obchodního vztahu s uživatelem. Plánované operace zpracování jsou:

Právní základ zpracování: souhlas subjektu údajů.

Kritéria pro uchovávání údajů: údaje se uchovávají nejdéle po dobu nezbytnou k zachování účelu zpracování, a pokud tento účel již není nezbytný, údaje se vymažou s vhodnými bezpečnostními opatřeními, která zajistí pseudonymizaci údajů nebo jejich úplné zničení.

Zveřejnění údajů: Údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám, pokud k tomu nebudou mít zákonnou povinnost.

Práva uživatele:

Kontaktní údaje pro uplatnění práv:

ANDALUCIA 365 LIVING SLU. CALLE DE RAMÓN GOMEZ DE LA SERNA, 23 1a PLANTA LOCAL 6, – 29602 MARBELLA (Málaga). E-mail: legal@costadelsol365.es

Kontaktní údaje DPO:

CALLE PEPE OSORIO, 56 1oB OFICINA 2, 29670 MARBELLA – info@lexdatos.com

2. POVINNÁ NEBO NEPOVINNÁ POVAHA INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH UŽIVATELEM

Uživatelé zaškrtnutím příslušných políček a uvedením údajů do polí, označených hvězdičkou (*) v kontaktním formuláři nebo ve formulářích pro stahování, výslovně a svobodně a jednoznačně souhlasí s tím, že jejich údaje jsou nezbytné pro to, aby dodavatel mohl vyhovět jejich žádosti, a dobrovolně poskytují své údaje do zbývajících polí. Uživatel ručí za to, že osobní údaje poskytnuté SPRÁVCI jsou pravdivé, a odpovídá za oznámení jejich případných změn.

SPRÁVCE informuje a výslovně ujišťuje uživatele, že jejich osobní údaje nebudou za žádných okolností předávány třetím osobám a že při každém předání jakéhokoli typu osobních údajů bude předem vyžádán výslovný, informovaný a jednoznačný souhlas uživatelů. Všechny údaje požadované prostřednictvím webových stránek jsou povinné, neboť jsou nezbytné pro poskytnutí optimální služby uživateli. V případě, že nebudou poskytnuty všechny údaje, není zaručeno, že poskytované informace a služby budou zcela přizpůsobeny potřebám Uživatele.

3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

SPRÁVCE v souladu s ustanoveními platných předpisů o ochraně osobních údajů dodržuje veškerá ustanovení předpisů GDPR pro zpracování osobních údajů, za které odpovídá, a zjevně dodržuje zásady popsané v článku 5 GDPR, podle kterých jsou zpracovávány zákonným, korektním a transparentním způsobem ve vztahu k subjektu údajů a přiměřeně, relevantně a omezeně na to, co je nezbytné vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány.

SPRÁVCE zaručuje, že byla zavedena veškerá vhodná technická a organizační pravidla pro uplatňování bezpečnostních opatření stanovených GDPR za účelem ochrany práv a svobod uživatelů, a sdělil jim příslušné informace, aby mohli svá práva a svobody uplatňovat.

Zpět na začátek